top of page
מבנה לשימור רוטשילד 59 כפר סבא

פרויקטים נבחרים בתכנון

תכנון מרכז כנסים במצפה רמון. מבנה רב -תכליתי. התפיסה התכנונית שואבת השראה ממאפיינים של בניה מדברית היסטורית: קירות עבים, לעיתים דו-קליפתיים, בניה סביב חצר באופן שהמבנה מצל על עצמו ועוד. המבנה מכיל שתי פונקציות היכולות לתפקד כיחידה אחת או כשתי יחידות נפרדות. 

תכנון מרכז חדשנות ו-HUB במצפה רמון. מבנה דו -תכליתי, מתוכנן מתוך תפיסה של יצירת מבנה בעל פרוגרמה המשלבת עבודה עצמאית ומגורים באווירה חברתית בעיירה המדברית.

התכנון וחומרי הבניה שואבים השראה ממאפייני הסביבה. 

bottom of page