top of page

התחדשות עירונית
פתח תקוה

בדיקת היתכנות לבניה מרקמית. מתחם עירוני ובו שילוב של בניה חדשה ומבנים היסטוריים (חלקם לשימור). בדיקת ההיתכנות ככלה ניתוח מצב קיים, תכנון מיצוי זכויות קיימות, הצעה לתוספת זכויות ויחידות דיור ופיתוח מערך שטחים פתוחים ומעברים ציבוריים כחלק מהפיתוח הכולל של המתחם. 

מזמין: עיריית פתח תקוה

תכנון

התחדשות עירונית

שטח

31 דונם 

מיקום

פתח תקוה

בתכנון

סטטוס

bottom of page