top of page

בית פרטי
עין צורים

בית מגורים פרטי למשפחה בת שבע נפשות. הבית מתוכנן אקלימית עם דגש על זרימת אוויר ותאורה טבעית. תפישת התכנון כוללת חלוקה לשלושה אזורי תפקוד: פרטי, סמי פרטי וציבורי. האזור הפרטי כולל חמישה חדרי שינה המסודרים סביב "כיכר משפחתית".  

תכנון

בית פרטי 

שטח

170 מ"ר בנוי

מיקום

קיבוץ עין צורים

סיום פרויקט 2015

סטטוס

bottom of page