top of page

אחד העם 10
רחובות

המבנה ברחוב אחד העם 10 הוא מבנה כורכר האופייני לבתי המגורים של ראשית המושבה רחובות. המבנה עומד נטוש מזה שנים רבות. כחלק מתפישת הפיתוח של רחוב אחד העם הוחלט לשמר את המבנה, להרחיבו ולהפכו לבית קפה. הפרויקט כולל תכנון ושימור המבנה ההיסטורי, שיקום חלקי מבנה שנהרסו תוספת בניה, מרפסת רחבת ידיים ושטח פתוח, הכל לרווחת הציבור. 

המזמין: עיריית רחובות

תכנון

מסחר במבנה לשימור

שטח

200 מ"ר בנוי

0.4 דונם מגרש

מיקום

אחד העם רחובות

סטטוס

בתהליך תכנון

bottom of page