top of page

גן הילדים הראשון

בעקבות העברתו של הארכיון לתולדות רחובות למשכנו החדש בחלקו  המערבי של גן הילדים הראשון הוכנה תכנית לשימור ופיתוח המבנה והחצר המקיפה אותו, כולל פתרון גישה למבנה ולחצר מרחוב יעקב. 

מזמין: עיריית רחובות 

תכנון

מבנה ציבור - שימור

שטח

190 מ"ר בנוי

0.9 דונם מגרש

מיקום

רחוב יעקב, רחובות

בתהליך תכנון

סטטוס

bottom of page