top of page

בית כנסת "אוהל שרה"

שיקום ושימור מבנה בית הכנסת הגדול “אהל שרה” הוא חלק מתכנית רחבה של החייאת המרכז ההיסטורי של העיר רחובות באמצעות שיקום המרחב הציבורי והחזרת הפעילות למבני הציבור ההיסטוריים שבמרכז העיר.

בית הכנסת "אוהל שרה" הוא מבנה היסטורי בעל חשיבות לאומית. התפיסה התכנונית היא התאמת המבנה לצרכי הקהילה המשתמשת במבנה, הבניה חדשה תהיה מובחנות בצורה ברורה מהמבנה ההיסטורי והמבנה ישמור על סימטריה ופרופורציות אופייניות.  

במסגרת שיקום ושימור בית הכנסת פורקו שתי תוספות מאוחרות ובמקומם תוכננו שני אגפים חדשים מקונסטרוקציית פלדה וזכוכית להדגשת ההבחנה בין המבנה הישן לבין התוספת החדשה.

בשלב א+ב נבנה האגף הדרומי הכולל גרם מדרגות ושרותים, הוסר טיח שפריץ מאוחר מכל החזיתות, שומרו אבני הבניה המקוריות, שוחזרו פרטים מקוריים: נגרות, מסגרות, ציורי קיר פנימיים והוסרו תשתיות מחזיתות המבנה כגון מזגנים צנרת ושילוט.

בשלב ג' ייבנה גרם המדרגות הצפוני, תוסדר הנגשה ויבוצע פיתוח שטח.

מזמין: עיריית רחובות 

תכנון

שימור ותכנון תוספות 

במבנה ציבורי לשימור

שטח

660 מ"ר בנוי

1.9 דונם מגרש

מיקום

רחוב בנימין, רחובות

סטטוס

סיום שלבים א+ב 2016

שלב ג בתכנון

bottom of page