top of page

הבית הראשון

רחובות

תכנון ברחוב יעקב, הרחוב הראשון במושבה שהפכה לעיר, במרכז ההיסטורי של רחובות.

התכנון כולל שימור הבית הראשון שנבנה במושבה בשטח של כ-110 מ"ר ובניית במבנה ציבור חדש בעורף החלקה.

מבנה הציבור יהיה בן חמש קומות ומרתף בשטח של כ-1000 מ"ר.

קומת הקרקע תכלול בית קפה והקומות העליונות יכילו פעילות של חוגים, גלריה, אולם ומשרדים. 

המזמין: עיריית רחובות 

תכנון

מבנה ציבור 

שטח

1000 מ"ר בנוי

מיקום

רחוב יעקב 20 רחובות

בתהליך תכנון

סטטוס

bottom of page