top of page

מכון יוסף
מושב בית חרות

תכנון מבנה עבור מקהלת העפרוני ויצירת מרכז ציבורי–קהילתי עבור המושב.

 

עקרונות פיתוח

* שמירה על המראה המקורי של המבנים ההיסטוריים וצלליתם הייחודית.

* שמירה על מבטים אל המתחם מהכניסה לשכונה והגינה הציבורית (מכיוון צפון ומערב)

* שמירה על מבטים פתוחים מהמתחם לים ולפרדסים (לכיוון צפון, דרום ומערב).

* שמירת ערכי הנוף של האתר.

תכנון האתר

פעילות מקהלת העפרוני משולבת עם צרכי מושב בית חרות תוך הזנה הדדית. האתר מתוכנן ומתפקד כמכלול. תכנון בחלוקה למסות קטנות יחסית. רחוב פנימי המחבר בין הפונקציות השונות. בניה חדשה ממוקמת בפינה הדרום מזרחית של המתחם ולא חורגת מעבר לגובה המבנה ההיסטורי כך שבמבט אל המתחם בולטים המבנים ההיסטוריים. מהמתחם תתאפשר תצפית על הסביבה. הנגשת האתר.

התכנון כולל שילוב אלמנטים היסטוריים הקשורים באתר והוספת שטחי בניה בכדי לאפשר פיתוח מתחם ציבורי מתפקד.
שימור המבנים ההיסטוריים: הפרדה סגנונית בין המבנים ההיסטוריים לתוספת המוצעת. שני המבנים היסטוריים ישומרו וישמשו לפעילות ציבורית. יבוצעו התאמות במבנים תוך שמירה על מאפייניהם המקוריים.

מזמין: מועצה מקומית עמק חפר

ועד מקומי 

תכנון

מבנה ציבור

מרכז קהילתי

שטח

530 מ"ר בנוי

2 דונם מתחם

מיקום

מושב בית חרות

סטטוס

בתהליך תכנון

bottom of page